Veelgestelde vragen

Is de intake die ik gedaan heb of ga doen om deel te nemen aan de opleiding van “DAI – basis” hetzelfde als de PADA test?

Nee, dat is niet hetzelfde. Bij de intakes doen we een paar kleine testjes om te kijken wat de reactie is zodat we kunnen kijken of de hond geschikt is om de opleiding te starten. Dat is niet hetzelfde als de PADA test. De PADA test duurt ongeveer 25 minuten, waar een uitgebreid protocol aan vast zit: er moet aan een bepaalde locatie voldaan worden, het is van belang welk onderdeel wanneer komt,… Daar mag niet van afgeweken worden. Bij de intake spelen we meer in op de situatie van dat moment. 

Wordt dit verplicht als u uw hond wil inzetten voor DAI?

Ja en nee. Momenteel is het verplicht voor iedereen die zijn hond wenst in te zetten voor DAI en die dit vanuit de DAI Academy doet. In Nederland hebben ze een Branchevereniging Dier en Zorg die met behulp van de PADA test de kwaliteit probeert te waarborgen. In België hebben we zo’n instantie nog niet.

Waarom kost het zoveel geld?

Om aan alle eisen van de test te kunnen voldoen hebben we vijf personen nodig. Daarnaast moet er ook een locatie voorzien worden en voldoende tijd uitgetrokken worden om de handler in te lichten. De evaluatie na de test duurt soms ook langer dan de test zelf. Er worden daarnaast maximum zes honden per dag getest.

Welke leeftijd moet de hond hebben om deel te nemen aan de test?

De hond moet volwassen zijn. Wanneer dit is, is rasafhankelijk en individu afhankelijk! Een chihuahua is rond 2 jaar volwassenen, waar een Australische herder of een berner sennen dat pas rond 3 jaar zal zijn. Het is belangrijk dat de hond volwassen is, omdat je hond dan pas zijn echte (volwassen) karakter heeft. Als ze jong zijn, gaan ze anders om met uw persoonlijke ruimte en bij de puberteit spelen de hormonen een rol. Van zodra uw hond rustiger wordt en stabieler lijkt te worden – rond die gegeven leeftijd – kan u zich aanmelden voor de test. De hond moet dus wel minimaal 2 jaar zijn.

Hoe vaak moet ik die karaktertest doen?

Waar u als gecertificeerd team iedere twee jaar een hercertificering moet halen, hoeft dat niet bij de karaktertest. U hoeft deze test maar één maal te doen. Slaagt je hond niet? Dan kan je er voor kiezen om de test opnieuw te doen.

Wat wordt er getest?

Zoals gezegd mag de handler bij de test aanwezig zijn, maar mag die geen invloed uitoefenen op de hond. We testen bijvoorbeeld het volgende:

  • de hond wordt in een ruimte gelaten waar hij nog nooit geweest is; hoe gaat hij er daar mee om, is hij nieuwsgierig, gaat hij bij zijn baas zitten,…?
  • wil de hond met ons mee lopen en met ons spelen
  • hoe reageert de hond op eten als wij in de buurt zijn: gaat hij dat verdedigen of vindt hij het prima om het te delen
  • schrikt – en herstelt – de hond snel van iets vreemds of gaat hij net heel nieuwsgierig dingen onderzoeken

Deze test is gebaseerd op situaties die je altijd tegen kan komen tijdens het uitoefenen van DAI, maar eigenlijk ook in het dagelijkse leven. Er wordt dus echt gekeken naar hoe de hond met bepaalde situaties en omstandigheden om gaat. Zien we dat de hond het spannend vindt – om eender welke reden – of dat de hond pijn heeft, dan benoemen we dit. Zien we dat er te veel stress is, dan stoppen we de test. Het welzijn van de hond is het belangrijkste.

Ik ben bang dat mijn hond – die ik al inzet voor het werk – niet zal slagen. Wat doe ik?

De test is niet gericht op kijken hoe ver uw hond gaat voor hij in de fout gaat of niet meer herstelt. Het gaat ook niet over slagen of niet slagen. Er wordt gekeken naar het karakter en hoe uw hond omgaat met het dagelijks leven en verschillende situaties. Als uw hond moeite heeft met de PADA test, dan zal die in het dagelijks leven ook behoorlijk wat stress ervaren, wat u waarschijnlijk normaal gezien voor uw hond managet en hierdoor misschien niet meer zo door heeft dat uw hond iets lastig vindt. Als u uw hond ook in DAI wilt inzetten brengt dit extra risico’s met zich mee. We willen dat het gewone stress-emmertje zo laag mogelijk is.  In principe krijgt elke stabiele hond een aanbeveling voor AAI.

Mocht uw hond geen officiële aanbeveling voor AAI krijgen, dan wil dat niet zeggen dat u uw hond niet mag gebruiken. Het PADA team geeft alleen advies. Ze leggen uit waarom iets wel of niet handig is om te doen zodat u er daarna zelf mee aan de slag kan gaan en een beslissing kan nemen. U heeft door deel te nemen aan de test wellicht ‘nieuwe’ inzichten gekregen in de reactie/karakter van uw hond waardoor u andere keuzes kan maken. Daarnaast zou uw hond wel een aanbeveling voor de proeve van bekwaamheid (als u via de DAI Academy komt) kunnen krijgen.

Mijn hond is er bij mijn werk alleen bij, moet ik mijn hond ook laten testen met deze test?

Op het moment dat u uw hond inzet tijdens een coaching, maar niets van uw hond vraagt (bvb door middel van spiegelen, de honden lopen gewoon rond), dan hoeft uw hond in theorie niet getest te worden, omdat u dan de hond niet officieel inzet als interventie. Bij de DAI Academy moet de hond echter hiervoor wel getest worden, omdat het kan zijn dat uw hond ook erbij zijn te heftig vindt. Want ook als de hond er alleen maar ‘bij is’ wordt hij ook belast.  Wij willen zeker weten of de hond wel belastbaar is om erbij te zijn. Als de hond geen aanbeveling voor AAI krijgt door de PADA test, maar we weten dat hij belastbaar genoeg is om ‘er bij te zijn’, dan is dat oké en kan u een proeve van bekwaamheid aanvragen om zo toch een diploma/certificering te halen. U kan echter de hond niet inzetten als hij bijvoorbeeld: niet overgaat tot tolereren, agressie laat zien naar mensen of dieren, bang of angstig reageert op mensen, niet herstelt na een stressvolle situatie, stress zich duidelijk opstapelt, hinder ondervindt door fysieke of mentale pijn of onherstelbaar ziek is,… Het PADA team is ervoor opgeleid om die grenzen en karaktereigenschappen goed te interpreteren, en te zorgen dat het welzijn van zowel de cliënt als de hond gewaarborgd wordt.

Kan ik de test enkel doen als ik mijn hond wil inzetten voor DAI?

Nee, zeker niet. Ook als u uw hond wil inzetten voor de fok of wil testen voor bepaalde sporten om te kijken of hij bepaalde karaktereigenschappen heeft die nuttig kunnen zijn, dan kan deze test ook interessant zijn. Het laat namelijk veel zien over het karakter en de persoonlijkheid van de hond. Het gaat niet om slagen of niet slagen, maar om de informatie die uw hond laat zien en wat u er dan als handler mee kan doen nadien.

Zijn er bij de test andere honden aanwezig?

We willen wel kijken hoe de hond reageert op een andere hond in deze test. Daarom zal u bij het binnenkomen met uw hond een andere hond dienen te passeren. Dit duurt slechts enkele seconden. Ze mogen niet bij elkaar komen, niet snuffelen, niet elkaar aanstaren, enkel passeren. Voor de rest is het echt één hond per test. Een hond die agressie vertoont naar andere honden mag niet gecertificeerd worden met een ‘on the job examen’. Een hond mag natuurlijk wel aangeven dat die een grens heeft zoals in normaal hondengedrag. Er wordt ook meegenomen waarom een hond eventueel reageert op de andere hond. Veel uitvalgedrag is namelijk trainbaar!

Mag mijn hond dan tijdens de test niet blaffen, grommen of angstig zijn?

Een hond die een reactie geeft op iets laat iets zien over zijn karakter (door een bepaalde ervaring waardoor karakter gevormd is geweest). Dat wil niet zeggen dat dit verkeerd is. Er wordt gekeken of de hond daarna herstelt, of net niet en of we de test moeten stoppen hierdoor. Het is hondengedrag en dat hoort er bij. Het is dus zeker niet zo dat als de hond een keer gromt hij automatisch geen goede evaluatie zal krijgen.

Mag ik mijn hond steunen bij een schrikreactie?

Normaal niet, maar als we zien dat de hond niet herstelt, dan begeleiden we de handler door te zeggen dat die mee naar voren mag gaan of mag zeggen dat de hond mag gaan snuffelen aan iets. We sluiten altijd positief af. In eerste instantie helpen we niet onmiddellijk, maar als we merken dat het wel nodig is, dan gaan we de hond zeker niet aan zijn lot overlaten.

Wat moet ik meenemen naar de test?

Een vaccinatieboekje, halsband met een korte lijn en een gezondheidsverklaring van de dierenarts. Voor de rest heeft u enkel jehond nodig (speeltjes en voer worden afgenomen bij de start).