Wist je dat…?

… PADA reeds in meer dan 10 landen, ook buiten Europa, gebruikt wordt?

… het niet enkel gaat over de individuele onderdelen van de test, maar over het algemene beeld dat je ziet doorheen de test van hoe een hond zich gedraagt en net groeit of daalt?

… een PADA team zich continu bijstelt, fouten kan en durft maken en daarvan leert? Het is tenslotte een nieuwe test en ieder team moet die zich eigen maken. Daarom staan alle teams in verbinding met elkaar, om het beter te doen.

… een hond mag reageren op een bepaalde prikkel? Dit is tenslotte hoe een hond communiceert! Je hond mag laten zien wat hij van iets denkt of vindt, op die manier kunnen we zijn echte zelf zien en leren kennen.

… alle onderdelen van de test een specifieke reden hebben? De test met het spook is bvb belangrijk om te kijken hoe snel een hond zijn neus gebruikt. De test met de krukken om te zien hoe snel een hond kan herstellen.

… geen hond gestresseerd naar huis gaat? Als de hond gestresst geraakt tijdens de test, dan zorgen we er voor dat de hond eerst terug relaxt en de tijd krijgt om de prikkels te ontdekken voor we afronden. We kunnen ook altijd de test stopzetten of een onderdeel overslaan als dat nodig blijkt te zijn.

… na de test de bevindingen met je besproken worden? Het is belangrijk om aan de handler goed duidelijk te kunnen maken waarom de hond (niet) geschikt is voor verdere training in Dog Assisted Interventions of waarvoor je de test ook wil komen doen.

… alle informatie van de testen verzameld wordt en gebruikt wordt voor wetenschappelijk onderzoek? Dit werkveld heeft meer onderzoek nodig en door deel te nemen aan de test doe je dus ook mee met het wetenschappelijk onderzoek!

… iedere test gefilmd wordt door twee personen zodat er altijd teruggekeken kan worden mocht er twijfel zijn of een hond geschikt is voor het werk van DAI? Alle andere PADA teams kunnen daarnaast ook de filmpjes bekijken zodat we kunnen blijven leren of om feedback en hulp kunnen vragen als er twijfel is of een hond geschikt is.